NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

 

 

vacatures banner

Wat kost neurofeedback

Tarieven 2018

Cliënten jonger dan 18 jaar

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor alle gemeenten in de volgende regio:

  • Zuid-Holland Zuid
  • West Brabant West
  • West Brabant Oost

Cliënten van 18 jaar of ouder

De kosten voor diagnostiek en behandeling (met uitzondering van neurofeedback) voor cliënten van 18 jaar of ouder worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is voor eigen rekening. Het is raadzaam uw zorgpolis, met name de bijzondere voorwaarden, hierop na te slaan.

NeuroScan is gecontracteerd zorgaanbieder voor de volgende zorgverzekeraars:

  • VGZ
  • Zilveren Kruis Achmea
  • Caresq 2018

Tarieven neurofeedback - alle leeftijden

Voor het QEEG onderzoek en de neurofeedback therapie brengt NeuroScan rechtstreeks aan de cliënt in rekening:

  • EEG afname, verwerking, QEEG, analyse en advies € 295,00
  • Neurofeedback therapie € 24,50 per sessie

VGZ geeft een vergoeding voor neurofeedback

Tot € 1.000 per jaar vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerden tot 18 jaar met ADHD en ADD. Wij raden u aan vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen of uw polis aan deze voorwaarden voldoet.
(VGZ Aanvullend Best, VGZ Gezin Pakket).

VGZ geeft een vergoeding voor Cogmed Werkgeheugen training

Tot € 400 per jaar vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerden tot 18 jaar. Wij raden u aan vooraf met uw zorgverzekeraar te overleggen of uw polis aan deze voorwaarden voldoet.
(VGZ Aanvullend Best, VGZ Gezin Pakket).

NeuroScan biedt betalingsmogelijkheden vanaf € 50,00 per maand.
Voor meer info neem contact op met ons secretariaat: 078 - 6 32 36 36

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz