NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

Klachtprocedure

Klachtprocedure

Wij doen bij NeuroScan ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een klacht heeft stellen wij het op prijs dat u deze eerst met de betrokken medewerker probeert te bespreken.

Als u dit liever niet doet, of uw klacht hierdoor niet verholpen wordt, kunt u ook contact opnemen met een van de praktijkhouders, Marijke Hofstede of Paul du Jour.

Als dat geen oplossing voor u biedt, staan er twee mogelijkheden voor u open:

1.   U kunt een klacht indienen bij onze beroepsvereniging, het Nederlands Instituut
      van Psychologen (NIP). De klachtprocedure kunt u vinden op www.psynip.nl
      onder het tabblad Wat doet het NIP in de rubriek Tuchtrecht en klachten. 
      In deze rubriek staat ook onze beroepscode.

2.   U kunt een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de 
      Gezondheidszorg via www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl 

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz