Wat is ADD of ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wil zeggen: aandachtstekortstoornis met (of zonder) hyperactiviteit. Als er geen sprake is van hyperactiviteit wordt dit ook wel ADD genoemd.

De kenmerken van ADHD zijn:

  • aandachts- en concentratieproblemen
  • impulsiviteit in denken en doen
  • hyperactiviteit

Er bestaat ook ADHD zonder hyperactiviteit, dit wordt ook wel ADD genoemd. Dus niet alle mensen met ADHD zijn druk. Opvallend bij ADHD is vooral het moeite hebben met concentreren en het vasthouden van de aandacht. In veel gevallen is naast ADHD ook nog sprake van andere klachten. Zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problemen.

Een kind met ADHD kan op school soms moeilijk mee komen: leerstoornissen gaan vaak samen met ADHD. Volwassenen met ADHD kunnen in hun beroepsmatig functioneren vastlopen, of minder goed presteren dan hun collega’s. Ook kan ADHD problemen veroorzaken in de thuissituatie. Veel mensen met ADHD hebben moeite met sociale contacten.