Wat is Angst

Angststoornissen bij kinderen tussen 8 en 18 jaar

Angst is een normaal verschijnsel en heeft de functie om afstand te houden van mogelijk gevaar in onbekende situaties en onder onverwachte omstandigheden. Hierdoor is er tijd om te beoordelen of er werkelijk gevaar dreigt en wat de beste reactie is. Bij kinderen en jongeren komt angst vaak voor, omdat zij nog aan het begin staan van hun leven en veel van wat zij meemaken nieuw voor hen is.

Gevolg van angststoornissen

Wanneer angst niet meer in verhouding staat tot de oorzaak, kan dit het dagelijks functioneren in de weg staan of zelfs onmogelijk maken. Het is de meest voorkomende psychische stoornis in de kinderleeftijd en is goed te behandelen. De meeste angststoornissen gaan niet vanzelf over en kunnen leiden tot meer problemen, zoals somberheid of gedragsproblemen. Ook het gezin kan hier sterk onder lijden.

Behandeling van angststoornissen

NeuroScan verricht psychologisch onderzoek om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een angststoornis. Indien uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een angststoornis, kan het behandelprogramma van start gaan. Het is een intensieve behandeling die al snel een positief resultaat heeft, wat een gunstige invloed heeft op de situatie thuis, op school of op het werk. Kijk voor meer informatie op Wat doet NeuroScan.