Wat is Autisme (ASS/ PDD NOS)?

Autisme spectrum stoornis is de aanduiding van een categorie stoornissen die onder meer Autisme, Asperger, MCDD en PDD-NOS omvat.

Autisme stoornissen betreffen de prikkelverwerking en communicatie. De hersenen verwerken continu indrukken (prikkels) uit de omgeving en geven hieraan betekenis. Zo vormen we ons een beeld van de wereld om ons heen.

Bij mensen met een autisme spectrum stoornis verloopt dit anders. Zij zien voornamelijk details en in mindere mate het totaalbeeld. De route die informatie aflegt in de hersenen is langer. Hierdoor kan informatie bij mensen met een autisme stoornis een andere betekenis krijgen dan bij mensen zonder autisme stoornis. De samenhang van de gebeurtenissen wordt dan niet goed begrepen, wat tot misverstand leidt.

Kernmerken autisme spectrum stoornissen

Kenmerkend voor een autisme spectrum stoornis zijn beperkingen op het gebied van:

  • communicatie
  • verbeelding
  • sociale interactie
  • aandacht en concentratie

Behandeling van autisme spectrum stoornissen

Een autisme spectrum stoornis is aangeboren en niet te genezen. Wel kan worden geleerd anders met de beperkingen van een autisme spectrum stoornis om te gaan. NeuroScan heeft een behandelprogramma samengesteld, vaak ondersteund door neurofeedback therapie. Het is een intensieve behandeling die al snel een positief effect heeft, wat een gunstige invloed heeft op de situatie thuis, op school of op het werk.