NeuroScan

Draai 11
3311 JJ Dordrecht 
T 078 632 36 36 

Mail info@neuroscan.nl
  
twitter facebook
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 

 

Welkom bij Neuroscan

NeuroScan

NeuroScan is een praktijk voor generalistische basis GGZ en specialistische GGZ gespecialiseerd in:

Paul du Jour, klinisch psycholoog BIG en neurofeedbackpsycholoog heeft een behandelprogramma samengesteld zónder medicijnen, vaak ondersteund door neurofeedback therapie. De behandeling is ook voor mensen die al medicijnen gebruiken. Deze kunnen dan vaak worden verminderd of geheel gestaakt.

Het programma is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het is een intensieve behandeling die al snel een positief effect heeft, wat een gunstige invloed heeft op de situatie thuis en op school, of op het werk.

VGZ geeft een vergoeding voor neurofeedback tot € 1.000 per jaar vanuit de aanvullende verzekering (VGZ Aanvullend Best en VGZ Gezin Pakket) voor verzekerden tot 18 jaar met ADHD en ADD.

banner neuroscanfolder

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz